Vietnam Startup Day 2019

23/08/2019 07:00 đến 24/08/2019 18:00 (Asia/Ho_Chi_Minh)

--Trung tâm Hội nghị Riverside Palace--

Loại vé Thời hạn Giá Số lượng
Vé tham dự 2019-08-23 07:00 Miễn phí

Note

Vietnam Startup Day is an open event, we welcome everyone to join without paying any fee. However, participating in the event, attendees have to deposit at least 50,000VNĐ into an "Investor Card" for purchasing products/services or supporting any projects in the exhibition area. This activity aims to bring a great encouragement and motivation to the projects in the event.

Địa điểm
Thời gian
Từ 23/08/2019 07:00
Đến 24/08/2019 18:00
Tổ chức
Vietnam Startup Day
0967479886
startupday2018@tictag.vn
Mạng xã hội

Mạng xã hội

Tìm hiểu mọi người thấy và nói gì về sự kiện này, và tham gia cuộc nói chuyện.

Tag chương trình: # vietnamstartupday2019